Zde se nachází úkoly a nahlášené testy 

Předmět

Občanská výchova

Občanská výchova


Anglický jazyk


Občanská výchova 

Občanská výchova


Přírodopis

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

Fyzika

Občanská výchova


Český jazyk

Zeměpis

Zeměpis

Matematika

Občanská výchova

Občanská výchova

Fyzika

Fyzika


Český jazyk

Občanská výchova

Občanská výchova

Anglický jazyk


Anglický jazyk

Český jazyk

Český jazyk

Fyzika

Fyzika

Fyzika


Pracovní činnosti

Český jazyk

Anglický jazyk

Fyzika


Pracovní činnosti

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Český jazyk

Český jazyk

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Občanská výchova

Občanská výchova


Občanská výchova

Přírodopis

Fyzika

Český jazyk


Český jazyk

Anglický jazyk

Přírodopis

Česky jazyk

Český jazyk

Matematika

Matematika

Matematika

Anglický jazyk

Občanská výchova

Anglický jazyk

Fyzika


Zeměpis

Přírodopis 

Dějepis

Občanská výchova

Občanská výchova

Občanská výchova

Matematika

Anglický jazyk


Pracovní činnosti

Matematika


Český jazyk

Anglický jazyk

Český jazyk

Datum

17. 6. 2019

17. 6. 2019


28. 5. 2019


20. 5. 2019

20. 5. 2019


17. 5. 2019

15. 5. 2019

14. 5. 2019

13. 5. 2019

13. 5. 2019

13. 5. 2019


10.5. 2019

9.5. 2019

9.5. 2019

9.5. 2019

6. 5. 2019

6. 5. 2019

6. 5. 2019

6. 5. 2019


3. 5. 2019

29. 4. 2019

29. 4. 2019

29. 4. 2019


23. 4. 2019

25. 4. 2019

17. 4. 2019

15. 4. 2019

15. 4. 2019

15. 4. 2019


12. 4. 2019

10. 4. 2019

8. 4. 2019

8. 4. 2019


5. 4. 2019

5. 4. 2019

4. 4. 2019

3. 4. 2019

3. 4. 2019

2. 4. 2019

2. 4. 2019

1. 4. 2019

1. 4. 2019

1. 4. 2019


27. 3. 2019

25. 3. 2019

25.3. 2019

25. 3. 2019


22.3. 2019

21.3. 2019

20.3. 2019

20.3. 2019

20.3. 2019

19.3. 2019

19.3. 2019

18.3. 2019

18.3.2019

18. 3. 2019

18. 3. 2019

18. 3. 2019


14. 3. 2019

13. 3. 2019

12. 3. nebo 15. 3. 2019

11. 3. 2019

11. 3. 2019

11. 3. 2019

11. 3. 2019

11. 3. 2019


1. 3. 2019

29. 2. 2019


25. 2. 2019

26. 2. 2019

25. 2. 2019

Zadání

Aktuality - Jablonská, Kučerová, Sičáková

Test - majetek


DÚ - My strange family (Ram)


Aktuality - Surmayová, Zoulová, Žur

Test - mimořádné situace


Vyplnit papír

DÚ - 12/23

Test lekce 5 (obě skupiny)

 DÚ- Přepsat papír na zvláštní papír

DÚ-papír (čas)

Aktuality - Souček, Surmayová, Svoboda


DÚ-64/5

Co znamená Mangrovy

Severní Afrika (test)

DÚ-108/2,3 na zvláštní papír

Aktuality - Severa, Sičáková, Smola

Zjistit si potřebné informace k tvorbě plakátu

Úkol - papír

Test - slovní úlohy


DÚ-7/13-a,b,c (pracovní sešit)

Zjistit si potřebné informace k tvorbě plakátu

Aktuality - Pavelková, Pospíšilová, Říhová

Test - There is/are otázky, věty,předložky místa (Ram)


Vymyslet své město,nakreslit plánek a město popsat.

Sloh - popis

Prověrka

Přinést  kalkulačku

Test - Hustota

DÚ - pra. 19/5,6,7 a str. 20


Vajíčko 1-2, bavlna

Úkol-uč. str. 58/3

Úkol 44/1a +b (skupina p. u. Ramíreze)

Úkol-10,11 slovní úlohy (papír)


Vajíčko 1 - 2, bavlna

Dobro. úkol str.45/3 (skupina p. u. Novákové)

Test-slovíčka-domov (skupina p. u. Novákové)

Úkol 53/5

Popsat skládačku

DÚ - 53/5b (věty o umístění věcí v místnosti)

Test - slovíčka 5A (skupina p. u. Ramírez)

Test -slovíčka nábytek (skupina p. u. Novákové)

Test - důležitá tel. čísla

Aktualita - Karlík, Khaml, Knap


Aktualita - Jablonská, Junková, Kaiser

Referát - Měkkýši na počítači nebo na papíru

Papír

Knížka od Julse Verna (Žiln Vern)


Kontrolní diktát

Test- 4.lekce (obě skupiny)

Ploštěnci-test 

Popsat svůj pokoj

Úkol 45/3

Celý papír

Kontrolní práce

Donést si geometrii

Wh-otázky - test(skupina p. uč. Novákové)

Opravné testy - obec, samospráva, úřad

Test -Yes/No otázky, Wh- otázky (skupina p. uč. Ram)

Přinést si tabulky 


Test - Hydrosféra

Test - Ploštěnci - základní informace

Test - celé Řecko 

DÚ - vybarvit znak města Chrastavy

Aktualita: Brodská, Čiháček, Doupovec

Test - Obec, obecní samospráva, obecní úřad

Úkol - list levá strana

DDÚ - str. 37/5b - skupina p.uč Novákové


2-4 obrázky z kalendáře - skupina p. uč. Novákové

Papír jedna strana - levá


Test - Dobrodružná knížka

Úkol - popsat den vybrané osoby, min. 15 vět

Knížka - klučičí a holčičí románky