Naši učitelé 

Třídní učitel: Mgr. Dušan Ramírez

Český jazyk: Mgr. Iveta Steidlová

Anglický jazyk: Mgr. Dušan Ramírez, Mgr. Tereza Nováková

Matematika: Mgr. Jana Kopalová

Informatika: Mgr. Dušan Ramírez

Dějepis: Mgr. Vlastimil Řehořek

Zeměpis: Bc. Ondřej Vojtíšek

Přírodopis: Mgr. Martina Trpišovská

Fyzika: Ing. Jana Petržílková

Občanská výchova: Mgr. Dušan Ramírez

Tělesná výchova: Mgr. Pavlína Perglová, Mgr. Petra Burešová

Výtvarná výchova: Mgr. Hana Šnýdlová

Hudební výchova: Mgr. Jana Řeháková

Pracovní činnosti: Mgr. Kateřina Kohlíková